Công thức cắt may áo vest nam

Trung tâm dạy cắt may sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế và cắt may một chiếc áo vết nam ra sao. Trung tâm xin gửi tới các bạn học cắt may công thức cắt may áo véc nam chi tiết cho bạn đọc tham khảo. Điểm cơ sở lấy ni mẫu   NI MẪU […]

Trung tâm dạy cắt may sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế và cắt may một chiếc áo vết nam ra sao. Trung tâm xin gửi tới các bạn học cắt may công thức cắt may áo véc nam chi tiết cho bạn đọc tham khảo.

cong-thuc-cat-may-ao-vest-nam-cho-nguoi-hoc-cat-may

Điểm cơ sở lấy ni mẫu

 

NI MẪU CHO THIẾT KẾ

Tên Ký hiệu Kích thước(cm)
Chiều cao cơ thể Cc 170
Dài áo Da 74
Dài eo sau Des 42
Rộng vai Rv 44
Xuôi vai Xv 5
Dài tay Dt 60
Vòng cổ  Vc 38
Vòng ngực Vn 88
Vòng bụng Vb 74
Vòng mông Vm 92
Hạ nách sau Hns 22
Hạ nách trước Hnt 14,5
Cử động ngực 7
Cử động nách Cđn 2,5

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

I. Tập thiết kế Thân sau

cong-thuc-cat-may-ao-vest-nam-cho-nguoi-hoc-cat-may

Hình mẫu thiết kế

 

1 . Xác định các trục đường ngang
Vẽ các đường thẳng song song và cách mép vải 1,5cm,dựa vào đó để kẻ các đường ngang sau

Tên  Ký hiệu  Cách đo Kích thước(cm)
Dài áo AB Bằng số đo 74
Hạ xuôi vai AC số đo – 2cm mẹo cổ 3
Hạ nách sau AD số đo hạ nách + 2,5cm cử động nách 24,5
Hạ eo sau AE số đo hoặc = 1/2 DA + 5cm 42
Hạ mông EF số đo 16->18

Qua các điểm A,B,C,D,E,F ta kẻ các đường thẳng vuông góc với đường AB.

2. Vẽ sống lưng

Tên Kích thước(cm)
AA1 0,3
DD1 1
EE1 2,5
FF1 = EE1+0,5 3
BB1 =EE1+0,5 3

Vẽ sống lưng đi qua các điểm : A1 , D1, E1, F1,B1.

3. Vòng cổ,vai :

Tên Ký hiệu Cách đo Kích thước(cm)
Ngang cổ A1A1 1/6 vòng cổ +1.5cm 7,8
Mẹo cổ A2A3 Số đo 2
Rộng vai CC1 1/2 số đo + 0.5cm 22,5
  C1C2 C2 nằm hướng về phía trong C1 1

4. Vòng nách

Tên Ký hiệu Cách đo Kích thước
Rộng thân sau D1D2 2/10 vòng ngực + 2.5cm 20,1
Rộng đầu sườn D2D3   3
  D3D4 D4 nằm ngoài D3 0,7
Rộng eo  E1E2 2/10 vòng eo 1.5cm đến 2cm  16,5

Nối hai điểm C2 và E2
Vẽ vòng nách đi qua C1 tiếp xúc với khoảng giữa C2D3 và đến D4 .

5. Sườn ,gấu
-Dựng F1F2 = rộng mông = E1E2 + 0.5cm =17cm
-Dựng B1B2 = F1F2
-Dựng B2B3 = 0.3cm

6. Cách cắt và cộng đường may
– Tại Vòng cổ , vòng nách chừa 1cm
– Tại Sườn vai chừa 1.5cm
– Tại Sườn thân chừa 1.5cm

II. Tập thiết kế Thân trước

cm-tai-lieu-tieu-chuan-ky-thuat-ao-vest-nam-min

Thiết kế thân trước áo

 

 

 

 

1.  Xác định các đường ngang chính :
 
– Kẻ đường gập nẹp AB // và cách mép vải =3cm
– Kẻ đường giao khuy A1B1 // đường gập nẹp và cách đường gập nẹp =1.7cm
– Đặt thân sau lên thân trước sao cho đường AB thân sau // với đường gập nẹp – Sang dấu các đường ngang chính : D ,E , F , B rồi lần lượt cắt đường gập nẹp và giao khuy tại : DD1 , EE1 , FF1 và BB1
– Vẽ Sa gấu BB2 = 2% vòng bụng = 1.5cm
– Dựng Hạ nách trước : AD = số đo hạ nách trước + cử động nách  – (2cm mẹo cổ + sa gấu ) +1cm = 24.5cm + 2.5cm  – (2cm + 1.5cm )+ 1cm = 24.5cm
– AA1 = 1.7cm
– AA2 = độ phưỡn = 4% vòng ngực – 0.8cm = 2.7cm
– A2A3 = 1.7cm
– D1D2 = 0.5cm
 
2. Thiết kế Vòng cổ , vai :
– Vẽ A3A4  : ngang cổ =1/6 vòng cổ + 2cm = 8cm
– Vẽ A4A5  : hạ cổ =1/6 vòng cổ + 2.5cm = 8.5cm
Từ A5 kẻ vuông góc với đường A4A5  và cắt đường giao khuy tại A6
Nối A4A6  xác định A7 làm điểm giữa
Nối A7A5  và lấy A8 sao cho A7A8 =1/3 A7A5
Lấy A4C : vai con thân trước = vai con thân sau – 0.5cm
Vẽ vòng cổ từ A4  qua A8 và dưới A6
Từ A4 vẽ đường hạ xuôi vai A4C và khoảng cách tới đường ngang A = 5cm ( điểm CA= 5cm )

3. Thiết kế Ve áo  :
– Dựng A4V = 2.5cm
– Chân ve  : EV1 = ± 1cm
Nối đường bẻ ve VV1và  cắt vòng cổ tại V2
– Dựng V2V3  : độ xuôi vai = 5cm đến 6cm
– Dựng  V3V4 = bản ve = 5-6 cm
 
4. Vòng nách :

Tên  Ký hiệu Công thức Kích thước(cm)
Rộng khoang ngực D2D3 2/10 vòng ngực + 2.5cm 20,1
Rộng khoang nách D3D4 1/10 vòng ngực + cử động ngực 16

Từ D4 vẽ đường vuông góc với D3D4 kéo dài cắt đường ngang eo tại E2

Dông đầu sườn D4D5 = D2D3 thân sau 3

Từ điểm D3 kẻ thẳng lên phía trên cắt đường C tại C1

  D&; 3D11   4,5
  D3D6   5,5

Nối đường D&;3D6 lấy điểm chính giữa là D7 nối D7D3
– Dựng D7D8 =1/3 D7D3
– Vẽ vòng nách từ điểm C qua D&;3 đến D8 ra D6
– Dựng D&;6 thấp hơn D6 là 0.7cm
– Dựng D4D9 = 4.5cm
Vẽ phần vòng nách còn lại từ điểm D&;6 -> D9 -> D5

5. Sườn và gấu :
– Dựng E2E3 = 1.5cm
– xác định F1F2 = rộng ngang mông =1/2 vòng mông + cử động + 2.2cm ( rộng chiết sườn ) – F1F2 thân sau = 38.2cm
– Vẽ đường sườn áo từ D5 ->E3 ,F2 và B4 ,B3B4 = 0.3cm

6. Gót nẹp :
– Dựng FN = 1cm
– Dựng N1B1 = 7cm
– Dựng N2B1 = 3.5cm
– Dựng N3B2 = 9cm

7. Thiết kế Túi cơi :

cong-thuc-cat-may-ao-vest-nam-cho-nguoi-hoc-cat-may

Thiết kế túi áo vest nam

 

– Vẽ TA4 trung bình =1/3 dài áo = 25cm
– Dựng TD2 =1/2 D2D3 + 1.5cm = 11.5cm
– Qua T vẽ // D2D3
– Dựng T1T2 : rộng miệng túi =1/10 vòng ngực + 1 = 9.8cm
Từ đường T1T2 kẻ thẳng góc D2D3 về phía trên
– Dựng T2T3 : chếch miệng túi = 0.7cm
-Lấy T3T4 = T2T5 : cao miệng túi ( bản cơi ) = 2.3cm

8. Túi dưới :
– Vẽ 1 đường thẳng // BB3 và cách BB3 = dài áo – 1cm =24cm
– Từ T vẽ đường tâm chiết ngực // với đường giao khuy cắt miệng túi tại S và eo tại S2
– Lấy điểm ST6 = 2.5cm hướng về phía nẹp
– Vẽ rộng miệng túi dưới T6T7 = D2D3 + 0.5cm = 15.5cm
– Cao nắp túi = 5cm
– Phía góc túi phía nẹp áo vẽ tròn , góc túi phía sườn áo vẽ vuông

9. Phần Chiết ngực :
– Đầu chiết cách chân cơi là 5cm = TS1
– Vẽ Rộng giữa chiết S3S2 = S2S4 = 0.7cm
– Vẽ Rộng đuôi chiết SS5 = SS6 = 0.6cm

10. Chiết sườn :
– Dựng đường D&;6 là đầu tâm chiết sườn
– Dựng Đầu chiết D10D6 = D&;6D11 = 0.8cm
– Nối các cạnh chiết sườn D10T7 cắt eo tại S8
– Vẽ Rộng giữa chiết S8S7 = S7S9 = 1cm
– Dựng Rộng đuôi chiết T7T9 =1cm
Nối các đường tâm chiết D&;6S7 và T8
Nối các cạnh chiết trong D11S9 và T9

11. Chiết bụng ( chiết mông ) :
– Cạnh chiết ngoài : từ điểm T7 vẽ đường chiết bụng // với đường giao khuy thẳng xuống gấu áo
– Tâm chiết song song và cách cạnh chiết ngoài 1.1cm
Cạnh chiết trong song song và cách tâm chiết 1.1cm

12. Chia khuy :
– Tại khuy trên cùng ngang chân ve xuống 1cm đến 2cm , khuy thứ 2 ngang miệng túi dưới

13. Cách cắt , cộng đường may :
-Tại Vòng cổ chừa khoảng 1cm
-Tại Vòng nách chừa đều khoảng 1cm
– Sườn vai chừa 1.5cm
– Sườn thân chừa 1.5cm
– Ve nẹp chừa đều 1.5cm
– Vẽ Lai áo ( gấu áo ) chừa 4cm

cong-thuc-cat-may-ao-vest-nam-cho-nguoi-hoc-cat-may

Cùng chuyên mục

Tin tức học viện
Call Now Button